Zanim rozpoczniesz swój kurs prawa jazdy zapoznaj się z etapami, jakie musisz kolejno osiągnąć. Wszystkie szczegóły prezentujemy poniżej.


Zapisy

Zapisy na kurs przyjmujemy w biurze obsługi klienta – zapraszamy do naszej siedziby w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 10 A, od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 17.00,  lub online

 

Badania lekarskie

Dbając o komfort i wygodę naszych klientów oferujemy Państwu możliwość wykonania badań w gabinetach lekarskich znajdujących się w Oświęcimiu, ul. Solna 4.

Badania lekarskie:

  • w każdy wtorek i czwartek godz. 18.00

Badania psychologiczne: wtorek, czwartek  godz.18.00


1. Kurs prawa jazdy – W celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę należy zdobyć:

Kandydaci na kierowców kat. AM,A1, A2, A,B1,B,C,CE,D

Orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prowadzenia pojazdów na określoną kategorię na podstawie art. 75 ust.1 z dnia 05.01.2011 o kierujących pojazdami – Na podstawie rozporządzenia z dnia 08.07.14 ustalono jednolitą opłatę za badania lekarskie w wysokości 200 zł

Kandydaci na kierowców kat. C,CE,D

Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do prowadzenia pojazdów na określoną kategorię na podstawie art. 82 ust 1 pkt 1 lit a ustawa z dnia 05.01.2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 poz. 600) – Na podstawie rozporządzenia z dnia 08.07.14 ustalono jednolitą opłatę za badania psychologiczne w wysokości 150 zł

 

2. Kwalifikacje zawodowe - W celu przystąpienia do kursu zawodowego należy zdobyć:

Kurs kwalifikacji zawodowych

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy – Na podstawie rozporządzenia z dnia 08.07.14 ustalono jednolitą opłatę za badania lekarskie w wysokości 200 zł

Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy na podstawie 39k ust. 1/art. 39m ustawy z dnia 06.09.2001 o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r poz. 1414 z późn. zm.) - Na podstawie rozporządzenia z dnia 21.07.14 ustalono jednolitą opłatę za badania psychologiczne w wysokości 150 zł


 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK)

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) – udają się Państwo do swojego Wydziału Komunikacji, w zależności od miejsca zameldowania będzie to Wydział Komunikacji Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego. Potrzebne dokumenty:

1. Dowód osobisty lub paszport
2. Legitymacja szkolna lub studencka
3. Prawo jazdy jeżeli osoba je posiada – (wymagana kserokopia 2x)
4. Aktualne zdjęcie, takie jak do dowodu osobistego (3,5 x 4,5 cm lewy półprofil)
5. Orzeczenie lekarskie
6. Zgodę rodzica jeżeli osoba nie jest pełnoletnia (druk do pobrania w starostwie)
7. Numer PKK prosimy przekazać nam zaraz po odebraniu go z urzędu, w celu rozpoczęcia procedury rejestracji kursu.

 

Płatności

Płatności można dokonywać gotówką w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka lub przelewem.

Nr konta dostępny w biurze.

 

Zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych tj. 45-minutowych

Wykłady odbywają się w każdy Wtorek i Czwartek o godz. 16:00. Kursanci otrzymują bezpłatnie pakiety dydaktyczne do samodzielnej nauki. Po zajęciach teoretycznych uczestnik powinien znać przepisy ruchu drogowego, techniki kierowania oraz czynności kontrolno – obsługowe pojazdu.

 

Kurs pierwszej pomocy na drodze

Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku drogowego jest obowiązkowy dla każdej osoby starającej się o prawo jazdy kategorii B. Kurs prowadzi licencjonowany ratownik medyczny, w czasie trwania zajęć prowadzone są ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma do nauki resuscytacji Po zakończeniu istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia o odbyciu szkolenia

 

Zajęcia praktyczne – 30 godzin zegarowych

Zajęcia praktyczne mogą rozpocząć się dopiero po zrealizowaniu wszystkich zajęć teoretycznych. Szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym uwzględniając najczęściej uczęszczane trasy egzaminacyjne. Jazdy szkoleniowe odbywają się w terminach dogodnych dla klienta.

 

Egzamin wewnętrzny

Egzamin wewnętrzny – przeprowadzany jest w siedzibie Ośrodka „ELKA” przy ul. Leszczyńskiej 10A.