MB4YOU 1(3)LG-H818

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka oferuje pełną gamę kursów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A.

Uwaga! Egzaminy Prawa jazdy na motocykl odbywają się w Oświęcimiu.

Od kwietnia 2017 egzaminy odbywają się na motorze Yamaha MT-07, który jest dostępny również u nas!

 

Kategoria AM

Cena kursu : 1600 zł / przy rozłożeniu na raty 1700 zł.

Kurs na motocykl do 50cm3. Możliwość przystąpienia do kursu od 14 roku życia. Do dyspozycji kursantów posiadamy motorower Romet ZK50.

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem;
 • czterokołowcem lekkim
 • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy

 


 

Kategoria A1

Cena kursu : 1800 zł / przy rozłożeniu na raty 1900 zł.

Kurs na motocykl do 125cm3. Możliwość przystąpienia do kursu od 16 roku życia. Zajęcia praktyczne prowadzone są  z wykorzystaniem motoroweru Yamaha ybr custom 125 .

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 

Kategoria A2

Cena kursu :2700 zł / przy rozłożeniu na raty 2800 zł.

Kursanci „ELKA” 1h /120 zł

Kursanci z innego OSK 1h /150 zł

Kurs przeznaczony dla kursantów od 18 roku życia. Część praktyczną kursu prowadzimy na motocyklu Yamaha mt-03

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Uwaga! Każdy, kto posiada prawo jazdy kategorii A2 min 2 lata, może przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii A już w wieku 20 lat.IMG_0935


 

Kategoria A

Cena kursu : 2700 zł / przy rozłożeniu na raty 2800 zł.

Cena godzin doszkalających :

Kursanci „ELKA” 1h /120 zł

Kursanci z innego OSK 1h /150 zł

Do kursu na prawo jazdy kategorii A przystąpić mogą osoby po ukończeniu 24 roku życia lub osoby posiadające prawo jazdy kategorii A2 min 2 lata.

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat)

 

 


 

 

 

 

 

 
20220929_124819Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka organizuje kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B, B-AUTOMAT.

UWAGA! Egzaminy Prawa jazdy na samochód osobowy odbywają się w Oświęcimiu. Nasz ośrodek znajduje się 200m od Ośrodka Egzaminacyjnego.

 


 

Kategoria B

UWAGA ! Dodatkowe godziny doszkalające wykupywane w sobotę i niedziele po godzinie 15:00 kosztują 150 zł.

Kursanci „ELKA” 1h /110 zł

Kursanci z innego OSK 1h /120 zł

Cena kursu : 3300 zł / przy rozłożeniu na raty 3400 zł.

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem Prawa jazdy Kategorii B. Ośrodek nasz  jest przygotowany do szkolenia według nowych zasad zdawania Egzaminu Państwowego na prawo jazdy kat „B” obowiązującego od 19 stycznia 2013 .Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Kategoria B w JĘZYKU ANGIELSKIM

Cena kursu : 4200 zł

W OFERCIE RÓWNIEŻ KURS PRAWA JAZDY KAT. B Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW 


 

Kategoria B+E

Cena kursu : 2200 zł / przy rozłożeniu na raty 2300 zł.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka zaprasza na kurs prawa jazdy na zespół pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

Kurs obejmuje 15 h praktyki, nie ma zajęć teoretycznych. Egzamin w Katowicach.


 

Kategoria B-Automat

Cena kursu :4000 zł / przy rozłożeniu na raty 4100 zł.

Kursanci „ELKA” 1h /130 zł

Kursanci z innego OSK 1h /140 zł

W Ośrodku posiadamy samochód z automatyczną skrzynią biegów z dodatkowym oprzyrządowaniem. Samochód przystosowany jest do szkolenia osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju schorzeniami. Pojazd ten, spełnia wymagania kodów podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2012.

PODSTAWIENIE SAMOCHODU NA EGZAMIN TO KOSZT 260 ZŁ ( kursanci ELKI) / 280 ZŁ ( kursanci spoza OSK ). 

UWAGA! Osoby robiące kurs na automacie, po uzyskaniu uprawnień mogą prowadzić pojazdy tylko z automatyczną skrzynią biegów.

20220929_120912

 

 

 

 

 

 

 

  IMG-20220321-WA0000

Kategoria C

Cena kursu : 4300 zł / przy rozłożeniu na raty 4400 zł.

MAN 12-240

dwustopniowa skrzynia biegów 4 dół i 4 góra – pojazd taki jak w Ośrodku Egzaminowania (WORD Katowice) 

 • zajęcia teoretyczne – minimum 20 godzin
 • jazdy szkoleniowe – minimum 30 godzin
 • wymagany wiek 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • orzeczenie lekarza uprawnionego o zdolności do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 


 

Kategoria C+E

Cena kursu : 4300 zł / przy rozłożeniu na raty 4400 zł.

Samochód ciężarowy z przyczepą

 • jazdy szkoleniowe – minimum 25 godzin
 • wymagany wiek 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C
 • orzeczenie lekarza uprawnionego o zdolności do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Kurs łączony C i C+E 

Cena kursu : 7600 zł 

 •  jazdy szkoleniowe – 45 godzin ( 20 godz. kat. C + 25 godz. kat. C+E)
 • wymagany wiek 21 lat
 • orzeczenie lekarza uprawnionego o zdolności do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
  

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego – SZKOLENIE ONLINE ! 
Certyfikat Kompetencji Zawadowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji do wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego Dokument ten jest niezbędny w celu uzyskania obowiązkowych Zezwoleń oraz Licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego osób lub rzeczy.
Kurs jest przygotowaniem do egzaminu państwowego, który organizuje w Polsce jedynie Instytut Transportu Samochodowego z Warszawy. Dopiero po zdanym egzaminie, otrzymuje się Certyfikat Kompetencji Zawodowych. Terminy i miejsca odbywania się egzaminów: https://www.its.waw.pl/9859,pl,Plan-egzaminow.html

Program szkolenia obejmuje:

 • Wiadomości ogólne na temat Certyfikatu Kompetencji Zawodowych
 • Prawo cywilne
 • Prawo handlowe
 • Prawo socjalne
 • Dostęp da rynku osób
 • Prawo podatkowe
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Przykładowe zadania z rozwiązaniami
 • Przykładowe zadania – filmy instruktażowe
 • Dostęp da rynku rzeczy FAQ materiał multimedialny Normy techniczne i techniczne  Testy aspekty działalności Egzamin próbny

Kurs na platformie e-learningowej jest aktywny 90 dni!

Cena szkolenia 1350 zł.

Aby wykupić szkolenie zgłoś się do Naszego Ośrodka Szkolenia po kod rabatowy!Kwalifikacja wstępna
Zapraszamy kierowców zawodowych na kursy:

 • kwalifikacja wstępna kat. C i D – 4500 zł
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C i D – 3500 zł
 • kwalifikacja uzupełniająca kat. C i D – 1900 zł
 • kwalifikacja uzupełniająca przyspieszona kat. C i D 1750 zł
 • szkolenia okresowe kierowców – 850 zł

Kursy odbywają się w godzinach pracy biura 

U nas zrobisz badania lekarskie i badania psychologiczne! – Wtorek, czwartek godz. 18:00 –>  ul. Solna 4 Oświęcim

 KURS ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

 Kursy ADR

Kurs ADR podstawowy obejmuje:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
 • ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy,
 • czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
 • środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
 • zakazy ładowania razem,
 • oznakowanie opakowań – sztuki przesyłki,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska.

Czas trwania kursu podstawowego: 24 godziny
Cena kursu : 600 zł

Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa)


Kurs ADR specjalistyczny – przewóz w cysternach obejmuje:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
 • zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.

Czas trwania kursu specjalistycznego: 16 godzin
Cena kursu : 1000 zł

Kurs ADR specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa)