MB4YOU 1(3)KURS ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

 Kursy ADR

Kurs ADR podstawowy obejmuje:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
 • ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy,
 • czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
 • środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
 • zakazy ładowania razem,
 • oznakowanie opakowań – sztuki przesyłki,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska.

Czas trwania kursu podstawowego: 24 godziny
Cena kursu : 600 zł

Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa)


Kurs ADR specjalistyczny – przewóz w cysternach obejmuje:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
 • zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.

Czas trwania kursu specjalistycznego: 16 godzin
Cena kursu : 1000 zł

Kurs ADR specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa)