Nasza pracownia znajduje się w Oświęcimiu przy ul. Solnej 4.

Badania odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godzinie 18.00.

Możliwość badań również w sobotę po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Rejestracja telefoniczna: 695-824-736.

Przeprowadzamy badania psychologiczne dla:

 • kierowców zawodowych w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)  
 • kandydatów na kierowców (w ramach kat. A, B, C, D, E)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
 • osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem oraz kierujących tramwajem
 • kierowców rajdowych (badania dla uzyskania lub odnowienia licencji sportu samochodowego PZM)
 • w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych

Badania psychologiczne dla osób skierowanych przez Prezydenta Miasta/Starostę/Komendę Policji lub lekarza:

 • prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu
 • sprawców i uczestników wypadków drogowych
 • jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego
 • ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

Badania psychologiczne osób pracujących na stanowiskach, które wymagają pełnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), wózków widłowych, żurawi, suwnic i innych maszyn
 • osób pracujących na wysokości
 • osób pracujących na stanowiskach górniczych
 • osób pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Pracowania wyposażona jest w nowoczesną aparaturę oraz testy, pozwalające na rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych oraz motorycznych badanych  osób. Badania wykonywane są w bezstresowej atmosferze, w ciągu jednego dnia i kończą się omówieniem uzyskanych wyników oraz wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

 

Lokalizacja pracowni: