Kursy zawodowe

876812485_1_1080x720_koparko-ladowarka-hidromek-warynski-102b-alpha-fabrycznie-nowa-warszawa

KURSY OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIEMNYCH I DROGOWYCH

Szkolenia operatorów są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

W § 23 w/w rozporządzenia znajdziemy zapis, iż uprawnienia w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych można uzyskać kończąc szkolenie i uzyskując pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.


 

Kurs operatora koparki, ładowarki, koparko – ładowarki, spycharki.

Szkolenia operatorów w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi koparek, ładowarek, koparko – ładowarek lub spycharek.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie

Kurs operatora koparki, ładowarki lub spycharki składa się z części teoretycznej 116h oraz praktycznej 60h i zakończony jest egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na koparki, ładowarki, koparko – ładowarki lub spycharki w formie książki operatora danego typu maszyn są ważne bezterminowo.


Kurs operatora podajników do betonu.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień obsługi podajników do betonu.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie operatora podajników do betonu;

Kurs operatora podajników do betonu składa się z części teoretycznej 72h oraz praktycznej 16h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia do obsługi podajników do betonu w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi narzędzi udarowych ręcznych kl III wszystkie rodzaje zasilania.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora narzędzi udarowych ręcznych;

Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych składa się z części teoretycznej 34h oraz praktycznej 10h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora narzędzi udarowych ręcznych w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych wszystkich typów.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych;

Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych składa się z części teoretycznej 34h oraz praktycznej 10h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień obsługi przecinarki do nawierzchni dróg wszystkich typów.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora przecinarek do nawierzchni dróg;

Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg składa się z części teoretycznej 34h oraz praktycznej 10h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora przecinarek do nawierzchni dróg w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora walca drogowego.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi walca drogowego kl III do 18 ton.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończone 18 lat,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora walca drogowego;

Kurs operatora walca drogowego składa się z części teoretycznej 98h oraz praktycznej 34h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora walca drogowego w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora piły mechanicznej do ścinki drzew

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi piły mechanicznej do ścinki drzew.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 lat
 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie operatora piły mechanicznej do ścinki drzew

Kurs operatora piły mechanicznej do ścinki drzew składa się z części teoretycznej… oraz praktycznej ….. i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora walca drogowego w formie książki operatora są ważne bezterminowo.