LG-H818

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka oferuje pełną gamę kursów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A.

Uwaga! Egzaminy Prawa jazdy na motocykl odbywają się w Oświęcimiu.

Od kwietnia 2017 egzaminy odbywają się na motorze Yamaha MT-07, który jest dostępny również u nas!

 

Kategoria AM

Cena kursu : 1000 zł / przy rozłożeniu na raty 1100 zł.

Kurs na motocykl do 50cm3. Możliwość przystąpienia do kursu od 14 roku życia. Do dyspozycji kursantów posiadamy motorower Romet ZK50.

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem;
 • czterokołowcem lekkim
 • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy

 


 

Kategoria A1

Cena kursu : 1400 zł / przy rozłożeniu na raty 1500 zł.

Kurs na motocykl do 125cm3. Możliwość przystąpienia do kursu od 16 roku życia. Zajęcia praktyczne prowadzone są  z wykorzystaniem motoroweru Yamaha ybr custom 125 .

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 

Kategoria A2

Cena kursu :2000 zł   1800 zł / przy rozłożeniu na raty 1900 zł.

Kurs przeznaczony dla kursantów od 18 roku życia. Część praktyczną kursu prowadzimy na motocyklu Yamaha mt-07

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Uwaga! Każdy, kto posiada prawo jazdy kategorii A2 min 2 lata, może przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii A już w wieku 20 lat.


 

Kategoria A

Cena kursu :2000 zł 1800 zł / przy rozłożeniu na raty 1900 zł.

Do kursu na prawo jazdy kategorii A przystąpić mogą osoby po ukończeniu 24 roku życia lub osoby posiadające prawo jazdy kategorii A2 min 2 lata.

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat)

 

 


 

 

 

 

 

 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka organizuje kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E, B-AUTOMAT.

UWAGA! Egzaminy Prawa jazdy na samochód osobowy odbywają się w Oświęcimiu. Nasz ośrodek znajduje się 200m od Ośrodka Egzaminacyjnego.

KURSANCI ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ SAMOCHODEM TOYOTA YARIS MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA GO NA EGZAMIN PAŃSTWOWY  !!!
(
na egzamin wymagana jest karta MICRO SD min. 16 GB )

Kategoria B1

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka organizuje kursy dla osób starających się o uzyskanie Prawa jazdy Kategorii B1. Jesteśmy przygotowani do szkolenia według nowych zasad zdawania Egzaminu Państwowego na prawo jazdy kat „B” obowiązującego od 19 stycznia 2013 . Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia (za zgodą jednego rodzica lub opiekuna). Posiadając prawo jazdy kat. B1 uzyskujesz uprawnienia również na skuter.


 

Kategoria B

UWAGA ! Dodatkowe godziny doszkalające wykupywane w sobotę i niedziele po godzinie 15:00 kosztują 90 zł.

W pozostałe dni cena godzin doszkalających kosztuje 80 zł

Cena kursu : 1900 zł / przy rozłożeniu na raty 2000 zł.

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem Prawa jazdy Kategorii B. Ośrodek nasz  jest przygotowany do szkolenia według nowych zasad zdawania Egzaminu Państwowego na prawo jazdy kat „B” obowiązującego od 19 stycznia 2013 .Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Kategoria B w JĘZYKU ANGIELSKIM

Cena kursu : 2400 zł

W OFERCIE RÓWNIEŻ KURS PRAWA JAZDY KAT. B Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW


 

Kategoria B+E

Cena kursu : 1200 zł / przy rozłożeniu na raty 1300 zł.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka zaprasza na kurs prawa jazdy na zespół pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Organzujemy: zajęcia teoretyczne – 20h, zajęcia praktyczne – 15h.


 

Kategoria B-Automat

Cena kursu :2100 zł / przy rozłożeniu na raty 2200 zł.

W Ośrodku posiadamy samochód z automatyczną skrzynią biegów z dodatkowym oprzyrządowaniem. Samochód przystosowany jest do szkolenia osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju schorzeniami. Pojazd ten, spełnia wymagania kodów podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2012.

UWAGA! Osoby robiące kurs na automacie, po uzyskaniu uprawnień mogą prowadzić pojazdy tylko z automatyczną skrzynią biegów.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kategoria C

Kategoria C

Cena kursu : 2600 zł / przy rozłożeniu na raty 2700 zł.

MAN 12-240

dwustopniowa skrzynia biegów 4 dół i 4 góra – pojazd taki jak w Ośrodku Egzaminowania (WORD Katowice) 

 • zajęcia teoretyczne – minimum 20 godzin
 • jazdy szkoleniowe – minimum 30 godzin
 • wymagany wiek 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • orzeczenie lekarza uprawnionego o zdolności do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 


 

Kategoria C+E

Cena kursu : 2600 zł / przy rozłożeniu na raty 2700 zł.

Samochód ciężarowy z przyczepą

 • zajęcia teoretyczne – minimum 20 godzin
 • jazdy szkoleniowe – minimum 25 godzin
 • wymagany wiek 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C
 • orzeczenie lekarza uprawnionego o zdolności do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • za każdą osobą poleconą (karta polecająca jest do odbioru po wcześniejszym wypełnieniu ankiety) 0,5 h jazdy na trolejach i alkogooglach! 

 

  

KURS ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

 Kursy ADR

Kurs ADR podstawowy obejmuje:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
 • ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy,
 • czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
 • środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
 • zakazy ładowania razem,
 • oznakowanie opakowań – sztuki przesyłki,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska.

Czas trwania kursu podstawowego: 24 godziny
Cena kursu : 450 zł
Cena zaświadczenia : 50,50 zł

Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa)


Kurs ADR specjalistyczny – przewóz w cysternach obejmuje:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
 • zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.

Czas trwania kursu specjalistycznego: 16 godzin
Cena kursu : 750 zł
Cena zaświadczenia : 50,50 zł

Kurs ADR specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa)
Wózki widłowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka oferuje kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym zakończony egzaminem przed komisją UDT, Uprawnienia II WJO.
Cena kursu to 500 zł lub 570 zł z certyfikatem na wymianę butli LPG .

Koszt egzaminu UDT 172 zł
Organizujemy kurs doszkalający dla operatorów posiadających imienne zezwolenia lub certyfikat, chcących zdać egzamin przed UDT. Cena to 250 zł( nie zawiera opłaty za egzamin) Udostępniamy również możliwość zdania egzaminu na naszym terenie w cenie 100 zł od osoby.

W ramach kursu oferujemy badania psychotechniczne na wózek widłowy w cenie 80 zł oraz badania ogólne w cenie 80 zł.

W celu zapoznania się z szczegółami kursu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: OSM ELKA w Oświęcimiu, ul. Leszczyńskiej 10 A lub kontaktu telefonicznego 500-170-177, 519-182-161

 

 876812485_1_1080x720_koparko-ladowarka-hidromek-warynski-102b-alpha-fabrycznie-nowa-warszawa

KURSY OPERATORÓW MASZYN DO ROBÓT BUDOWLANYCH, ZIEMNYCH I DROGOWYCH

Szkolenia operatorów są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

W § 23 w/w rozporządzenia znajdziemy zapis, iż uprawnienia w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych można uzyskać kończąc szkolenie i uzyskując pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.


 

Kurs operatora koparki, ładowarki, koparko – ładowarki, spycharki.

Szkolenia operatorów w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi koparek, ładowarek, koparko – ładowarek lub spycharek.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie

Kurs operatora koparki, ładowarki lub spycharki składa się z części teoretycznej 116h oraz praktycznej 60h i zakończony jest egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na koparki, ładowarki, koparko – ładowarki lub spycharki w formie książki operatora danego typu maszyn są ważne bezterminowo.


Kurs operatora podajników do betonu.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień obsługi podajników do betonu.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie operatora podajników do betonu;

Kurs operatora podajników do betonu składa się z części teoretycznej 72h oraz praktycznej 16h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia do obsługi podajników do betonu w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi narzędzi udarowych ręcznych kl III wszystkie rodzaje zasilania.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora narzędzi udarowych ręcznych;

Kurs operatora narzędzi udarowych ręcznych składa się z części teoretycznej 34h oraz praktycznej 10h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora narzędzi udarowych ręcznych w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych wszystkich typów.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych;

Kurs operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych składa się z części teoretycznej 34h oraz praktycznej 10h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień obsługi przecinarki do nawierzchni dróg wszystkich typów.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończony 18 rok życia,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora przecinarek do nawierzchni dróg;

Kurs operatora przecinarki do nawierzchni dróg składa się z części teoretycznej 34h oraz praktycznej 10h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora przecinarek do nawierzchni dróg w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora walca drogowego.

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi walca drogowego kl III do 18 ton.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • ukończone 18 lat,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na operatora walca drogowego;

Kurs operatora walca drogowego składa się z części teoretycznej 98h oraz praktycznej 34h i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora walca drogowego w formie książki operatora są ważne bezterminowo.


Kurs operatora piły mechanicznej do ścinki drzew

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi piły mechanicznej do ścinki drzew.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończony 18 lat
 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie operatora piły mechanicznej do ścinki drzew

Kurs operatora piły mechanicznej do ścinki drzew składa się z części teoretycznej… oraz praktycznej ….. i kończy się egzaminem przed komisją IMBiGS. Wydawane uprawnienia na operatora walca drogowego w formie książki operatora są ważne bezterminowo.