LG-H818

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka oferuje pełną gamę kursów dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A.

Uwaga! Egzaminy Prawa jazdy na motocykl odbywają się w Oświęcimiu.

Od kwietnia 2017 egzaminy odbywają się na motorze Yamaha MT-07, który jest dostępny również u nas!

 

Kategoria AM

Cena kursu : 1100 zł / przy rozłożeniu na raty 1200 zł.

Kurs na motocykl do 50cm3. Możliwość przystąpienia do kursu od 14 roku życia. Do dyspozycji kursantów posiadamy motorower Romet ZK50.

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem;
 • czterokołowcem lekkim
 • zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy

 


 

Kategoria A1

Cena kursu : 1500 zł / przy rozłożeniu na raty 1600 zł.

Kurs na motocykl do 125cm3. Możliwość przystąpienia do kursu od 16 roku życia. Zajęcia praktyczne prowadzone są  z wykorzystaniem motoroweru Yamaha ybr custom 125 .

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

 

Kategoria A2

Cena kursu :2200 zł    2000 zł / przy rozłożeniu na raty 2100 zł.

Kurs przeznaczony dla kursantów od 18 roku życia. Część praktyczną kursu prowadzimy na motocyklu Yamaha mt-07

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy.

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.

Uwaga! Każdy, kto posiada prawo jazdy kategorii A2 min 2 lata, może przystąpić do kursu na prawo jazdy kategorii A już w wieku 20 lat.


 

Kategoria A

Cena kursu :2200 zł 2000 zł / przy rozłożeniu na raty 2100 zł.

Do kursu na prawo jazdy kategorii A przystąpić mogą osoby po ukończeniu 24 roku życia lub osoby posiadające prawo jazdy kategorii A2 min 2 lata.

Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A oraz przyczepy;
 • motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat)

 

 


 

 

 

 

 

 
Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka organizuje kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E, B-AUTOMAT.

UWAGA! Egzaminy Prawa jazdy na samochód osobowy odbywają się w Oświęcimiu. Nasz ośrodek znajduje się 200m od Ośrodka Egzaminacyjnego.

KURSANCI ROZPOCZYNAJĄCY NAUKĘ SAMOCHODEM TOYOTA YARIS MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA GO NA EGZAMIN PAŃSTWOWY  !!!
(
na egzamin wymagana jest karta MICRO SD min. 16 GB )

Kategoria B1

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka organizuje kursy dla osób starających się o uzyskanie Prawa jazdy Kategorii B1. Jesteśmy przygotowani do szkolenia według nowych zasad zdawania Egzaminu Państwowego na prawo jazdy kat „B” obowiązującego od 19 stycznia 2013 . Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia (za zgodą jednego rodzica lub opiekuna). Posiadając prawo jazdy kat. B1 uzyskujesz uprawnienia również na skuter.


 

Kategoria B

UWAGA ! Dodatkowe godziny doszkalające wykupywane w sobotę i niedziele po godzinie 15:00 kosztują 90 zł.

W pozostałe dni cena godzin doszkalających kosztuje 80 zł

Cena kursu : 1900 zł / przy rozłożeniu na raty 2000 zł.

Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem Prawa jazdy Kategorii B. Ośrodek nasz  jest przygotowany do szkolenia według nowych zasad zdawania Egzaminu Państwowego na prawo jazdy kat „B” obowiązującego od 19 stycznia 2013 .Kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Kategoria B w JĘZYKU ANGIELSKIM

Cena kursu : 2500 zł

W OFERCIE RÓWNIEŻ KURS PRAWA JAZDY KAT. B Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW


 

Kategoria B+E

Cena kursu : 1200 zł / przy rozłożeniu na raty 1300 zł.

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka zaprasza na kurs prawa jazdy na zespół pojazdów o łącznej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Organzujemy: zajęcia teoretyczne – 20h, zajęcia praktyczne – 15h.


 

Kategoria B-Automat

Cena kursu :2100 zł / przy rozłożeniu na raty 2200 zł.

W Ośrodku posiadamy samochód z automatyczną skrzynią biegów z dodatkowym oprzyrządowaniem. Samochód przystosowany jest do szkolenia osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju schorzeniami. Pojazd ten, spełnia wymagania kodów podanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2012.

UWAGA! Osoby robiące kurs na automacie, po uzyskaniu uprawnień mogą prowadzić pojazdy tylko z automatyczną skrzynią biegów.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kategoria C

Kategoria C

Cena kursu : 2800 zł / przy rozłożeniu na raty 2900 zł.

MAN 12-240

dwustopniowa skrzynia biegów 4 dół i 4 góra – pojazd taki jak w Ośrodku Egzaminowania (WORD Katowice) 

 • zajęcia teoretyczne – minimum 20 godzin
 • jazdy szkoleniowe – minimum 30 godzin
 • wymagany wiek 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • orzeczenie lekarza uprawnionego o zdolności do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

 


 

Kategoria C+E

Cena kursu : 2800 zł / przy rozłożeniu na raty 2900 zł.

Samochód ciężarowy z przyczepą

 • zajęcia teoretyczne – minimum 20 godzin
 • jazdy szkoleniowe – minimum 25 godzin
 • wymagany wiek 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C
 • orzeczenie lekarza uprawnionego o zdolności do kierowania pojazdem
 • orzeczenie psychologiczne do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • za każdą osobą poleconą (karta polecająca jest do odbioru po wcześniejszym wypełnieniu ankiety) 0,5 h jazdy na trolejach i alkogooglach! 

 

  

KURS ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

 Kursy ADR

Kurs ADR podstawowy obejmuje:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • rodzaje zagrożeń,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa dla różnych zagrożeń,
 • ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniem osób trzecich,
 • obowiązki kierowcy,
 • czynności kierowcy po zaistnieniu wypadku,
 • postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele,
 • środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku,
 • zakazy ładowania razem,
 • oznakowanie opakowań – sztuki przesyłki,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej,
 • informacje na temat ochrony środowiska.

Czas trwania kursu podstawowego: 24 godziny
Cena kursu : 450 zł
Cena zaświadczenia : 50,50 zł

Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa)


Kurs ADR specjalistyczny – przewóz w cysternach obejmuje:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
 • ogólne wiadomości na temat systemów napełniania i opróżniania cystern,
 • przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych,
 • zasady umieszczania nalepek ostrzegawczych na cysternach,
 • zasady znakowania cystern tablicami pomarańczowymi.

Czas trwania kursu specjalistycznego: 16 godzin
Cena kursu : 750 zł
Cena zaświadczenia : 50,50 zł

Kurs ADR specjalistyczny kończy się egzaminem (forma testowa)
Wózki widłowe

Ośrodek Szkolenia Kierowców Elka oferuje kursy dla osób ubiegających się o uprawnienia operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym zakończony egzaminem przed komisją UDT, Uprawnienia II WJO.
Cena kursu to 500 zł lub 570 zł z certyfikatem na wymianę butli LPG .

Koszt egzaminu UDT 172 zł
Organizujemy kurs doszkalający dla operatorów posiadających imienne zezwolenia lub certyfikat, chcących zdać egzamin przed UDT. Cena to 250 zł( nie zawiera opłaty za egzamin) Udostępniamy również możliwość zdania egzaminu na naszym terenie w cenie 100 zł od osoby.

W ramach kursu oferujemy badania psychotechniczne na wózek widłowy w cenie 80 zł oraz badania ogólne w cenie 80 zł.

W celu zapoznania się z szczegółami kursu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: OSM ELKA w Oświęcimiu, ul. Leszczyńskiej 10 A lub kontaktu telefonicznego 500-170-177, 519-182-161

 

 
Pierwsza pomoc

W Polsce rocznie dochodzi do prawie 50 000 wypadków drogowych, w których ginie ponad 5 000 osób. Każdy kierowca, powinien posiadać wiedzę na temat ratownictwa drogowego. Powinien znać zasady zachowania się w sytuacji, gdy staje się świadkiem wypadku, czy kolizji drogowej. Program kursu zakłada różnorakie metody nauczania, w tym prezentacje multimedialne na temat łańcucha przeżycia według najnowszych standardów. Zajęcia urozmaicone są demonstracjami i ćwiczeniami praktycznymi przy samochodzie z profesjonalnym sprzętem ratowniczym, wizualizacje, pozoracje, dyskusje, oraz solidne podstawy teoretyczne.

Struktura kursu zakłada maksymalne wykorzystanie czasu na ćwiczenia praktyczne oraz symulowane sytuacje. Uczestnicy otrzymują praktyczną wiedzę, kiedy powinni działać, oraz jak powinni działać.

PROGRAM KURSU

1. WEZWANIE POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU:

 • Wyjaśnienie mechanizmu działania łańcucha ratowniczego
 • Zasady prowadzenia rozmów z dyspozytorem pogotowia
 • Metody angażowania świadków zdarzenia w skutecznym udzielaniu pomocy przedmedycznej.

2. SYTUACJA PRAWNA W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM PIERWSZEJ POMOCY

 • Kodeksy
 • Kodeks karny
 • Kodeks Drogowy
 • Kodeks wykroczeń
 • Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

3. ZASADY ZABEZPIECZENIA MIEJSCA WYPADKU

 • Bezpieczne ustawienie i oznakowanie samochodu,
 • Uwidocznienie miejsca wypadku
 • Sposoby blokowania i kierowania ruchem
 • Specyfika wypadków z udziałem tramwaju, pociągu, samochodów przewożących substancje niebezpieczne.
 • Podstawowe wyposażenie apteczki samochodowej.

4. ZAGROŻENIA NA MIEJSCU ZDARZENIA

 • Wyciek paliwa, nieszczelność instalacji gazowej, poduszki powietrzne
 • Zabezpieczanie samochodu przed stoczeniem się, odłączanie instalacji elektrycznej i akumulatora.
 • Zasady gaszenia pojazdów gaszenie silnika, rodzaje gaśnic, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego.
 • Postępowanie z poszkodowanym w przypadku poparzeń pierwszego, drugiego i czwartego stopnia.
 • Zakażenia HIV, HCV, HBS.

5. ZASADY WYCIĄGANIA POSZKODOWANEGO Z SAMOCHODU

 • Chwyt Rautka,
 • Technika wybijania szyb,
 • Cięcie pasów,
 • Odginanie pedałów,
 • Sposoby zakładania kołnierza ortopedycznego.

6. URAZY KOMUNIKACYJNE

 • Chwyt Rautka,
 • Wyjaśnienie powstawania urazów głowy, brzucha, klatki piersiowej, oraz kręgosłupa.
 • Mechanizm powstawania uszkodzeń narządów wewnętrznych u dzieci i dorosłych, kobiet w ciąży.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku wymienionych urazów.
 • Postępowanie w przypadku urazu u motocyklisty i rowerzystów.
 • Sposoby bezpiecznego zdejmowania kasku.

7. RANY, KRWOTOKI ZŁAMANIA

 • Sposoby bezpiecznego zdejmowania kasku.
 • Zasady postępowania w przypadku krwotoku z ran głowy, z nosa, uszu, w przypadku złamań otwartych.
 • Zasady postępowanie w przypadku obrażeń jamy brzusznej.
 • Zasady postępowania w przypadku złamań otwartych, oraz amputacji urazowych.
 • Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowsze wytyczne Krajowej Rady Reanimacji i Resuscytacji, przez doświadczonych instruktorów I pomocy, ratowników drogowych, oraz ratowników medycznych, posiadający doświadczenie w medycynie ratunkowej.

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ CERTYFIKATEM UKOŃCZENIA KURSU Z RATOWNICTWA DROGOWEGO W OPARCIU O WYTYCZNE 2005 EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI.